Drobečková navigace

Úvod > Urbanismus

Urbanismus

Zabýváme se návrhy urbanistických celků jako jsou například obytné zóny měst a obcí. Snažíme se je navrhovat tak, aby se v nich lidé cítili dobře, respektujeme „genius loci“ a snažíme se o zachování lidského měřítka navrhovaných venkovních prostor a zástavby. Do technické řeči převedeno – naším záměrem je vytvářet venkovní prostor, který splňuje veškeré technické požadavky na využití území, včetně napojení na stávající veřejnou infrastrukturu obcí, včetně vymezení ploch pro budoucí zástavbu a veřejná prostranství, ulice, veřejnou zeleň, atd. Veřejnou zeleň považujeme za velice podstatnou součást tvorby veřejného prostoru a klademe na její užití zvláštní důraz. Příkladem jsou nám Mariánské Lázně, město ve kterém žijeme, a které lze charakterizovat díky svým lázeňským parkům a lesoparkům jako „les ve městě - město v lese“. Naším cílem je návrh kvalitního veřejného prostoru a zástavby, kde se budou lidé cítit příjemně a budou tento venkovní prostor vnímat jako součást svého širšího domova.

Podívejte se na naše reference

Urbanismus