Drobečková navigace

Úvod > Architektura

Architektura

Naší snahou je přizpůsobit hmotové řešení stavby tradičním stavebním typům v daném místě stavby a vnější architekturu pojmout spíše soudobě. To znamená, že neusilujeme za každou cenu o novotvar, spíše se chceme přimknout k tradičním tvarům a tradičnímu měřítku staveb a za použití soudobých architektonických tvarosloví vtisknout stavbě soudobý - moderní - vzhled. V případě staveb v památkových zónách se snažíme vnější vzhled staveb přizpůsobit požadavkům památkové péče. Jedná se vždy o odbornou diskusi nad projektem, kdy výsledkem je kompromisní řešení zohledňující požadavky investora, projektanta a památkové péče. Prostřednictvím architektury se snažíme vtisknout stavbě nějaký prvek, který zaujme a vytváří stavbu něčím zajímavou. Našemu vnímání jsou blízké stavby s využitím prvků tzv. zelené architektury, ke které patří stavby s užitím zelených fasád nebo zelených střech. Vnímáme to jako cestu, kterou je vhodné následovat.

Podívejte se na naše reference

Architektura